Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “CÔNG ĐOÀN THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP”

 

 Ngày 09/10/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp” cấp Tổng Liên đoàn do Trường Đại học Công đoàn chủ trì, mã số: XH.TLĐ/2018.04. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do Ths. Ngọ Duy Hiểu,  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS Hoàng Thị Nga, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu chính và kết quả đạt được. Đề tài đã thực hiện ở 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nhằm đánh giá, phân tích thực trạng Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp; Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là đề tài có tính thời sự, với giá trị khoa học và thực tiễn cao; hội đồng hoàn toàn nhất trí thông qua và đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài.

 

                                         Khoa Xã hội học

 

Tin liên quan
Top