Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC Học kỳ I năm học 2018-2019

 Thực hiện kế hoạch sinh hoạt khoa học năm học 2018-2019 trong học kỳ I khoa Xã hội học đã tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, với các chủ đề: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn Xã hội học đại cương; Đổi mới về Đề cương học phần Sau đại học ngành Xã hội học; Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp;

Các buổi sinh hoạt khoa học với sự tham dự của đại diện các cơ sở đào tạo như: Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Xã hội học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Khoa Xã hội học - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cán bộ Công đoàn; Cựu học viên, sinh viên ngành Xã hội học, các cán bộ là lãnh đạo, giảng viên đại diện của các khoa chuyên môn trong trường. Các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến về nội dung học tập, giảng dạy ngành Xã hội học trong lĩnh vực khác nhau, hoàn thiện nội dung các học phần sau đại học ngành Xã hội học, những hoạt động của công đoàn trong tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện phản biện xã hội.

 

Ths Nguyễn Chu Du – Khoa Xã hội học

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

(Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn Xã hội học đại cương)

 

(Hoàn thiện nội dung giảng dạy Sau đại học ngành Xã hội học)

 

 

Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp;

Tin liên quan
Top