Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ

 

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế của năm học 2019 - 2020 và thực hiện Quyết định số 766/QĐ-ĐHCĐ ngày 03/09/2019 của Hiệu trưởng về việc cử cán bộ, giảng viên đi thực tế. Ngày 14/09/2019, Khoa Lý luận chính trị tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại công ty cổ phần Mía đường Lam sơn, huyện Thọ xuân, Tỉnh Thanh hoá.

Tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam sơn, đoàn đã làm việc với Ban Giám đốc Công ty. Đoàn nghe báo cáo về mô hình tổ chức hoạt động sản xuất, việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất; mối quan hệ giữa công ty với người lao động, mô hình liên kết 4 nhà trong quá trình sản xuất và một số thông tin về đời sống của công nhân, người lao động cùng với hoạt động của tổ chức công đoàn trong Công ty… Đồng thời, đoàn nghiên cứu thực tế xuống thăm một số cơ sở sản xuất và vùng nguyên liệu thuộc công ty.

Chuyến đi nghiên cứu thực tế giúp cho mỗi giảng viên của khoa được tiếp xúc với thực tiễn ở cơ sở, biết được những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở. Để từ đó đưa thực tiễn vào bài giảng một cách sinh động, gắn lý luận với thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy.

 

 

 

Trường Đại học Công đoàn tặng quà kỷ niệm cho Công ty

 

THS. ĐẶNG XUÂN GIÁP

Tin liên quan
Top