Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

1, DANH SÁCH ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ. Xem ở đây

2. DANH SÁCH TRỢ CẤP. Xem ở đây

3. DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ. Xem ở đây

 

Chú ý: 

    - Mọi thắc mắc liên hệ thầy Đức - SĐT 0982610361 hoặc cô Huế - SĐT 0989836962 phòng Công tác sinh viên .

    - Sau ngày 23/6/2020 sinh viên không có phản hồi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phòng CTSV sẽ trình ký Hiệu trưởng

 

 

Tin liên quan
Top