Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

1, DANH SÁCH ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ. Xem ở đây

2. DANH SÁCH TRỢ CẤP. Xem ở đây

3. DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ. Xem ở đây

 

Chú ý:  - Mọi thắc mắc liên hệ thầy Đức phòng Công tác sinh viên SĐT 0982610361.

             - Sau ngày 27/9/2019 nếu không có thắc mắc gì sẽ trình ký hiệu trưởng. Sau thời gian trên sinh viên không có phản hồi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 
 
 
 

 

Tin liên quan
Top