Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG KHÓA ĐẦU TIÊN

 

Ngày 21/11/2019, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường khóa đầu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Hoài Thu. Luận án: “Năng lực của giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế tại thành phố Hà Nội”.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường gồm có 7 thành viên: PGS,TS. Dương Văn Sao - Trường Đại học Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng; PGS,TS. Hoàng Văn Hải - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phản biện 1; PGS,TS. Bùi Anh Tuấn - Trường Đại học Ngoại thương, Phản biện 2; GS,TS. Nguyễn Thành Độ - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phản biện 3; TS. Phùng Thế Hùng - Trường Đại học Công đoàn, Thư ký Hội đồng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Trường Đại học Công đoàn, Ủy viên Hội đồng; PGS,TS. Nguyễn Quốc Thái - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng. Đề tài được hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường biểu quyết tán thành với số phiếu 7/7 đồng ý công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực cho NCS Trần Thị Hoài Thu.

 

NCS Trần Thị Hoài Thu là NCS bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực đầu tiên do Trường Đại học Công đoàn đào tạo. Điều này thể hiện một sự phát triển mới trong việc mở rộng các loại hình đào tạo của Khoa Sau đại học Trường Đại học Công đoàn. Qua đó, sinh viên Nhà trường sẽ có cơ hội được theo đuổi các bậc học cao hơn.

NCS Trần Thị Hoài Thu trình bày tóm tắt đề tài Luận án “Năng lực của giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế tại thành phố Hà Nội”

NCS Trần Thị Hoài Thu phát biểu trước Hội đồng sau khi luận án được nghiệm thu

Ảnh kỷ niệm giữa NCS Trần Thị Hoài Thu và các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top