Tin Nổi bật

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA HIẾN MÁU

Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000 - 7/4/2020). 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hăng hái tham gia hiến máu.

   Để hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền việc hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức đồng thời phát động tới đông đảo cán bộ, công nhân viên trong Nhà trường và các đoàn viên, hội viên, thanh niên& sinh viên chương trình tham gia hiến máu nhân đạo tại các điểm hiến máu di động do Viện huyết học truyền máu Trung Ương tổ chức. Ngay sau chương trình phát động hiến máu nhân đạo của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên đã có nhiều cán bộ, công nhân viên của Nhà trường và sinh viên đã tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, dù trong thời gian bệnh dịch Covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Nhà trường, vẫn duy trì một nhóm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức hiến máu tại các điểm hiến máu nhân đạo và tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương.

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn.

 

Tin liên quan
Top