Tin Nổi bật

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG”

 

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-ĐHCĐ ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch số 15/KH-ĐHCĐ ngày 08/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc triển khai cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, theo hệ thống tín chỉ các ngành đào tạo của Trường Đại học Công đoàn năm 2019.

Ngày 23/5/2019, Khoa Bảo hộ lao động – Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học “đánh giá chương trình đào tạo đại học hệ chính qui, theo hệ thống tín chỉ ngành bảo hộ lao động" tại Trường Đại học Công đoàn, nhằm mục tiêu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Bảo hộ lao động của Trường Đại học Công đoàn.

Tham dự Hội thảo có: Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các đơn vị sử dụng lao động, đại diện Lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng bộ môn trong Nhà trường, đại diện các sinh viên đã tốt nghiệp, đại diện các sinh viên đang học. Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, TS. Vũ Văn Thú – Trưởng Khoa Bảo hộ lao động  khẳng định, để chất lượng đào tạo ngành Bảo hộ lao động ngày càng được nâng cao và cạnh tranh thành công hơn trong điều kiện hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Bảo hộ lao động là rất quan trọng. Sau đó là tham luận của các đại biểu, đóng góp ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp. Hầu hết các đại biểu tham gia Hội thảo đều cho rằng kỹ năng là rất quan trọng đối với sinh viên Bảo hộ lao động. Vì vậy, chương trình đào tạo cần đa dạng hơn, chú trọng nhiều hơn đến các chuyên ngành hẹp... Đó sẽ là lợi thế của sinh viên Bảo hộ lao động trong thị trường lao động hiện nay.

Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp Khoa Bảo hộ lao động tiếp tục sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Bảo hộ lao động của Trường Đại học Công đoàn đảm bảo tính kế thừa, khoa học, cập nhật, liên thông và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Dưới đây là một số hình ảnh

Tin liên quan
Top