Tin Nổi bật

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

 

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng và tổng kết công tác Đảng năm 2018. Báo cáo viên: TS. Đặng Thị Phương Duyên - Giảng viên khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Công đoàn.

Dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Nhà Trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn bộ Đảng viên trong  Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đức Tĩnh nêu tình hình hoạt động và triển khai công tác Đảng gắn với hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường năm 2018. Đồng thời, Tiến sĩ khẳng định sau thời gian chuẩn bị về mọi mặt, Trường đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tự chủ.

Tại Hội nghị, TS. Đặng Thị Phương Duyên đã báo cáo 3 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát trển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) cho các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị giúp các đồng chí cán bộ đảng viên nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII); Tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng; Nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quy định của Đảng.

Lễ chào cờ

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

TS. Đặng Thị Phương Duyên - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị báo cáo Hội nghị

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top