Tin Nổi bật

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG, KHÓA XXVI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Thi hành Điều Lệ Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Công Đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tại Công văn số 421/CV-CĐ và được sự đồng ý và chỉ đạo của của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn tại Công văn số 66/CV-ĐU, về kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Trường, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Ngày 30/9/2019, Ban chấp hành Công Đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Trường, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Chủ tịch Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Ngoài ra, Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường.

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn, lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Kết quả 100% các đồng chí tham dự đã bầu bổ sung:

- Đồng chí Hoàng Thanh Xuân - Trúng cử vào chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công đoàn, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công đoàn, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

- Đồng chí Nguyễn Gia Lượng - Trúng cử vào Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Công đoàn, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

- Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Yên - Trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2017-2022).

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top