Tin Nổi bật

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

     Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Đoàn Kiểm tra Ban chỉ đạo Trung Ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó trưởng ban Dân vận Trung Ương, Phó trưởng đoàn cùng các thành viên làm việc với Trường Đại học Công đoàn về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2018.

Tham gia Buổi làm việc, có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; PGS,TS. Phạm Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường; Đoàn thể; Phòng ban và các Khoa Trường Đại học Công đoàn.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, PGS, TS. Phạm Văn Hà đã nêu Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Đại học Công đoàn giai đoạn 2016 - 2018 thông qua: Việc xây dựng các Quy chế, Quy định về quản lý cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên liên quan trực tiếp đến quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát huy vai trò và trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền và các Đoàn thể thực hiện dân chủ trong Nhà trường; Tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện dân chủ trong Nhà trường; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; Công khai việc thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động và sinh viên; Công khai, công bằng trong đánh giá xếp loại, khen thưởng người lao động và sinh viên; Tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo; Thực hiện chế độ báo cáo về thực hiện dân chủ trong Nhà trường…

Đoàn Kiểm tra đặt một số câu hỏi để làm rõ hơn về tình hình công tác, việc làm của cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường và sinh viên sau khi tốt nghiệp; Cách thức tổ chức, vận hành của Trường Đại học Công đoàn để điều hòa mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và các cơ quan Đoàn thể trong giai đoạn tự chủ sắp tới. Những câu hỏi trên đã được phía Nhà trường giải đáp cụ thể, rõ ràng cho Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Trường Đại học Công đoàn; đề nghị Trường Đại học Công Đoàn phát huy kết quả đạt được; làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền được biết, được tham gia, được kiểm tra của cán bộ, công chức viên chức, sinh viên trong các hoạt động quan trọng của Nhà trường.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung Ương Hà Ngọc Anh cho rằng, Trường Đại học Công đoàn đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung Ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam về thực hiện quy chế dân chủ; Đề nghị Nhà trường tiếp tục làm tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ tại nhà trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Nhà trường; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể… để thực hiện tốt hơn việc dạy và học, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

 

 BAN BIÊN TẬP WEBSITE

 Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó trưởng ban Dân vận Trung Ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

PGS,TS. Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại buổi làm việc

Tin liên quan
Top