Tin Nổi bật

BỘ MÔN KINH TẾ

 

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 406, nhà A trường ĐH Công đoàn, số 169 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại:   04.3 8 517 075

Email:            bmkt@dhcd.edu.vn

 2. Giới thiệu chung

   Bộ môn Kinh tế (tiền thân là khoa Kinh tế lao động) được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1977 theo Quyết định số 601 QĐ/TCĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Năm 1993, khoa Kinh tế lao động được đổi thành Bộ môn Kinh tế. Trải qua 39 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn liên tục đạt các danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh; Tổ lao động XHCN; Tập thể lao động giỏi; Tổ Công đoàn xuất sắc

   Đặc biệt, cùng với sự nỗ lực của của tất cả các thành viên, các giảng viên trong bộ môn, vào năm 2011 và năm 2016, bộ môn đã vinh dự được  nhận Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.   

   Hiện nay, Bộ môn có 8 giảng viên, được giao quản lý và đảm nhiệm 10 môn học cho các ngành đào tạo trong trường, gồm có: Kinh tế học đại cương, Kinh tế vi mô,  Kinh tế vĩ mô, Kinh tế môi trường, Kinh tế phát triển, Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê lao động, Thống kê doanh nghiệp

·        Thống kê bảo hiểm

·        Lập và quản lý dự án đầu tư

Ngoài nhiệm vụ đào tạo dài hạn, Bộ môn còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh tế ngắn hạn cho cán bộ trong trường và cán bộ Công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giao và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp thành phố và Tổng liên đoàn.          

3. Ban Chủ nhiệm Bộ môn

  • Phó Phụ trách Bộ môn : ThS. Nguyễn Thanh Tuyền

                                   Email:tuyennt@dhcd.edu.vn

                                               

4. Chức năng, nhiệm vụ

- Bộ môn Kinh tế quản lý và đảm nhiệm các môn học cho các nghành đào tạo trong trường, bao gồm:

·               Kinh tế học đại cương

·               Kinh tế vi mô

·               Kinh tế vĩ mô

·               Kinh tế môi trường

·               Kinh tế phát triển

·               Nguyên lý thống kê kinh tế

·               Thống kê lao động

·               Thống kê doanh nghiệp

·               Thống kê bảo hiểm

·               Lập và quản lý dự án đầu tư

- Ngoài nhiệm vụ đào tạo dài hạn, Bộ môn còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh tế ngắn hạn cho cán bộ trong trường và cán bộ Công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giao

- Bộ môn kinh tế đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp thành phố và Tổng liên đoàn.          

5. Thành tích - khen thưởng

Tin liên quan
Top