Tin Khác

PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẲNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẲNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

I. PHÂN CÔNG BAN THƯỜNG VỤ

1. Đ/c Phạm Văn Hà  - Bí thư Đảng ủy, Phụ trách chung

2. Đ/c Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Đ/c Dương Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách công tác kiểm tra Đảng ủy


II. THÀNH LẬP CÁC BAN CÔNG TÁC CỦA BCH ĐẢNG ỦY


1. Ban Tổ chức - Bảo vệ chính trị nội bộ

- Đ/c Phạm Văn Hà - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Đức Tĩnh - Phó ban

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên


2. Ban chuyên môn

- Đ/c Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó ban

      - Đ/c Hoàng Thị Minh Châu - Ủy viên 

 

3. Ủy ban kiểm tra

- Đ/c Dương Thị Thanh Xuân - Chủ nhiệm

- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên

- Đ/c Phùng Thế Hùng - Ủy viên


4. Ban Tuyên giá, đoàn thể

- Đ/c Nguyễn Đức Tính - Trưởng ban

- Đ/c Mai Thị Dung - Ủy viên

- Đ/c Hoàng Thanh Xuân - Ủy viên


5. Ban Tài chính

- Đ/c Phạm Văn Hà - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Đức Tĩnh - Phó ban


III. PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC CHI BỘ


1. Đ/c Phạm Văn Hà

- Chi bộ phòng Tài vụ

- Chi bộ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

 

 

      - Chi bộ khoa Sau đại học

 

2.  Đ/c Nguyễn Đức Tĩnh (Bí thư Chi bộ Khoa Luật)

- Chi bộ Khoa Luật

- Chi bộ Khoa Bảo hộ lao động

Chi bộ khoa Giáo dục thường xuyên

 

3. Đ/c Dương Thị Thanh Xuân

Chi bộ phòng Hành chính tổng hợp + Quan hệ quốc tế

- Chi bộ phòng Tổ chức

- Chi bộ phòng Thông tin tư liệu

 

4. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

 Chi bộ bộ môn Kinh tế

-  Chi bộ khoa Công đoàn

-  Chi bộ bộ môn Thể dục quân sự

 

5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chi bộ khoa Kế toán

Chi bộ khoa Công tác xã hội

 

6. Đ/c Mai Thị Dung

Chi bộ khoa Lý luận Chính trị

Chi bộ khoa Xã hội học

 

7. Đ/c Hoàng Thanh Xuân

- Chi bộ phòng Quản lý sinh viên nội trú + Y tế

- Chi bộ phòng Quản lý Khoc học

 

8. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

 Chi bộ bộ môn Ngoại ngữ

 Chi bộ bộ môn Tin học

 

9. Đ/c Phùng Thế Hùng

Chi bộ khoa Quản trị Kinh doanh

- Chi bộ khoa Quản trị Nhân lực

 

10. Đ/c Nguyễn Xuân Hòa

- Chi bộ phòng Công tác sinh viên

 

- Chi bộ phòng Đào tạo

 

11. Đ/c Hoàng Minh Châu

- Chi bộ khoa Tài chính ngân hàng

- Chi bộ bộ môn Khoa học cơ bản

 

Tin liên quan
Top