Tin Khác

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Phòng A205- Trường Đại học Công đoàn- 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.3.5334480.

Số Fax: 04.3.5334480.

Email: quanhequocte.lda@moet.edu.vn

2. Năm thành lập: Ngày 5/05/2008

3. Cán bộ quản lý

·     

  • Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Hữu Khánh

                                          Email: khanhnh@dhcd.edu.vn

  • Phó phòng: Th.S Nguyễn Thu Hà

                              Email: thuha@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quan hệ quốc tế có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động và chương trình hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thành tích, khen thưởng

Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường Đại học Công đoàn. Trong những năm qua, trường Đại học Công đoàn đã không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học, học viện nước ngoài và các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế.

·        Trường có quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga; Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc và một số nước khác.

Từ năm 2000 đến nay, nhà trường đã:

-                    Cử trên 50 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập, thăm quan ở nước ngoài;

-                    Đón gần 30 đoàn đại biểu các tổ chức Công đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại trường;

-                    Tổ chức 4 hội thảo quốc tế.

 ●     Trường đào tạo cán bộ Công đoàn Lào, Công đoàn Cămpuchia:

-                    Đào tạo hệ đại học 12 khoá với 52 cán bộ Công đoàn Lào;

-                    Đào tạo ngắn hạn 15 khoá với 340 người;

-                    Đào tạo, bồi dưỡng tại Lào: 300 cán bộ.

 

Tin liên quan
Top