Tin Khác

KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208 – nhà B – Đại học Công đoàn – 169 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Số điện thoại: 043.8517081

Email:   kbhld@dhcd.edu.vn

       Website: http://atvsld.vn 

2. Giới thiệu chung

Năm 1992 lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN đã quyết định thành lập Hội đồng khoa học ngành BHLĐ xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư BHLĐ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cho phép thành lập khoa BHLĐ. Khoa BHLĐ bắt đầu tuyển sinh khoá 1 từ 1993 và sinh viên ngành BHLĐ được đào tạo trong 4 năm.

Hiện nay, Khoa được giao đảm nhiệm giảng dạy 48 môn học, quản lý 530 sinh viên.

Tính đến năm 2016, đã có 24 thạc sĩ ngành Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp tốt nghiệp; 2163 kỹ sư ngành Bảo hộ lao động ra trường và 455 học viên được cấp chứng chỉ an toàn - vệ sinh lao động

Hiện nay, Khoa được giao quản lý và đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp; Trình độ Đại học ngành Bảo hộ lao động; Đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ An toàn- Vệ sinh lao động; Tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện An toàn- Vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong các lĩnh vực về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

 

  Trong thời gian tới, Khoa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành tiếp tục cải tiến nội dung, đổi mới việc tổ chức quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư BHLĐ cho doanh nghiệp và công đoàn với quy mô hợp lý phù hợp khả năng của trường; Tổ chức đào tạo bằng 2 kỹ sư BHLĐ cho các kỹ sư chuyên ngành đang làm công tác BHLĐ tại các doanh nghiệp hoặc các đối tượng khác đã có bằng kỹ sư thuộc các ngành khoa học kỹ thuật, tự nhiên; Đẩy mạnh việc phối hợp mở các lớp đào tạo BHLĐ ở địa phương và cơ sở, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao động nhằm đưa công tác này sâu sát và thiết thực hơn nữa; Xây dựng các phòng thí nghiệm, đầu tư trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm hiện đại đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập và nghiên cứu của sinh viên.

3. Ban Chủ nhiệm khoa :

  • Trưởng khoa : TS Vũ Văn Thú

                                   Email : thuvv@dhcd.edu.vn

  • Phó Trưởng khoa: ThS Đỗ Thị Lan Chi

                                           Email: chidtl@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ:

-         Đào tạo trình độ Đại học ngành Bảo hộ lao động (các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Đại học phần, Liên thông…)

-         Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, t­ư vấn trong các lĩnh vực về An toàn lao động – Vệ sinh môi tr­ường – Phòng chống cháy nổ.

5. Đào tạo: 

- Mã tuyển sinh: D52850201

- Khối thi: A , A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động
- Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 20 khóa  với gần 2.000 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: An toàn - Vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

6. Thành tích, khen th­ưởng

 

 

Tin liên quan
Top