Tin Khác

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

 BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, tầng 2, nhà B, Trường ĐHCĐ

Điện thoại: 04.3.8574148 

Email: bmnn@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung 

   Bộ môn Ngoại ngữ thành lập ngày 01/01/1998 với 4 giảng viên. Trải qua 18 năm phát triển, hiện nay Bộ môn có 18 giảng viên.

   Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy tất cả các học phần tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành cho toàn bộ các khoa, lớp và hệ đào tạo của trường.

   Hiện nay Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy tiếng Anh cơ bản 1,2,3,4 và tiếng Anh chuyên ngành Bảo hộ Lao động, chuyên ngành Xã hội 1,2 và chuyên ngành Kinh tế 1,2.

   Trong thời gian tới, Bộ môn phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, tiến tới mở ngành đào tạo tiếng Anh.

3. Ban Chủ nhiệm Bộ môn:

  • Trưởng Bộ môn: T.S Nguyễn Thu Hương

                                                   Email:huongnt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng nhiệm vụ

           Được thành lập từ 01 - 01 - 1998, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Công đoàn trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn có chức năng giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho sinh viên, tham gia các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của trường. Bộ môn là một đơn vị vững mạnh về chuyên môn với 100% giảng viên có học vị từ thạc sỹ trở lên. Ban đầu với 5 giảng viên, đến nay Bộ môn Ngoại ngữ đã có 14 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ và 13 thạc sỹ. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ngoại ngữ, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của môn ngoại ngữ các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.

Bộ môn được phân công giảng dạy tiếng Anh cho tất cả sinh viên các khóa, lớp của trường với 12 học phần tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành. Hằng năm, ngoài số giờ giảng cho sinh viên chính quy tại trường (khoảng gần 10.000 tiết) Bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy các lớp đại học tại chức và các lớp liên thông tại trường và các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, ….

Đối tượng sinh viên không đồng đều nên các giảng viên của Bộ môn luôn tìm các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng để giúp sinh viên đạt được kết quả cao nhất. Trong quá trình giảng dạy các học phần tiếng Anh chuyên ngành, các giảng viên luôn cố gắng tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên ngành có liên quan đến bài giảng, luôn cập nhật thông tin qua các nguồn sách báo, tài liệu tham khảo, các phương tiện truyền thông, …. Qua bài giảng của mình, giảng viên giúp sinh viên làm quen với việc kết hợp chuyên môn của mình với tiếng Anh để bổ trợ kiến thức cho nhau.

Hằng năm Bộ môn tổ chức dự giờ tất cả các giảng viên có nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giảng viên của Bộ môn được đánh giá là giảng viên giỏi.

Gần đây với xu thế hội nhập và phát triển, được sự nhất trí ủng hộ của Nhà trường, Bộ môn Ngoại ngữ đã tiên phong trong việc bước đầu áp dụng đào tạo theo tín chỉ đối với môn Tiếng Anh. Bộ môn đã phối hợp các các bộ phận hữu quan trong trường tổ chức thi phân loại đầu vào môn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và dựa vào kết quả phân loại này để xếp lớp và áp dụng chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn ngoại ngữ. Bộ môn đã hoàn thành Đề cương chi tiết cho tất cả các học phần tiếng Anh.

Song song với công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiêm túc và có chất lượng. Các đề tài tập trung vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Để đánh giá khách quan công tác giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần; thường xuyên bổ sung đề thi mới; thực hiện phương án sử dụng nhiều đề thi để tránh các hiện tượng tiêu cực trong khi thi. Đặc biệt là Bộ môn đã thực hiện được bộ đề thi trắc nghiệm cho chương trình tiếng Anh cơ bản.

      Bộ môn đã biên soạn một số tài liệu phục vụ việc dạy và học tiếng Anh:

-         Từ và cấu trúc “The New Cambridge English Course” -1

-         Từ và cấu trúc “The New Cambridge English Course” -2

-         Hướng dẫn học giáo trình “The New Cambridge English Course” (có phần dịch sang tiếng Việt yêu cầu của các bài tập)

-         Bài tập theo các học phần Tiếng Anh cơ bản I, II và III

-         Từ và cấu trúc “Business Opportunities”

-         Các tập bài giảng các học phần tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, Xã hội và Bảo hộ lao động.

Tính đến nay Bộ môn đã ứng dụng multimedia vào xây dựng Tập bài giảng tiếng Anh cơ bản phần I, II, III và tiếng Anh chuyên ngành trên nền powerpoint.

Cùng với việc nghiên cứu, Bộ môn còn tham gia các hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia tập huấn tại Trung tâm đào tạo của Sigapore, Smartcom.

Bộ môn Ngoại ngữ được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên các khóa, lớp của trường

Tham gia các hoạt động đối ngoại và hợp tác Quốc tế theo sự phân công của trường

Tham gia bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên theo kế hoach của nhà trường

Giảng dạy và tham gia tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho mọi đối tượng

Các học phần Bộ môn đảm nhiệm

·        Tiếng Anh cơ bản phần I, II, III cho sinh viên các khối ngành kinh tế hệ đại học

·        Tiếng Anh cơ bản phần I, II, III cho sinh viên các khối ngành xã hội hệ đại học

·        Tiếng Anh cơ bản phần I, II, III cho sinh viên khối ngành kỹ thuật hệ đại học

·        Tiếng Anh cơ bản phần I, II, III cho sinh viên khối ngành kinh tế hệ cao đẳng

·        Tiếng Anh chuyên ngành phần I, II cho sinh viên các khối ngành kinh tế hệ đại học

·        Tiếng Anh chuyên ngành phần I, II cho sinh viên các khối ngành xã hội hệ đại học

·        Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật hệ đại học

·        Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khối ngành kinh tế hệ cao đẳng

 Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

  

 5. Thông tin về các hoạt động:

Được thành lập từ 01 - 01 - 1998, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Công đoàn trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn có chức năng giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho sinh viên, tham gia các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của trường. Bộ môn là một đơn vị vững mạnh về chuyên môn với 100% giảng viên có học vị từ thạc sỹ trở lên. Ban đầu với 5 giảng viên, đến nay Bộ môn Ngoại ngữ đã có 14 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ và 13 thạc sỹ. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ngoại ngữ, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của môn ngoại ngữ các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.

Bộ môn được phân công giảng dạy tiếng Anh cho tất cả sinh viên các khóa, lớp của trường với 12 học phần tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành. Hằng năm, ngoài số giờ giảng cho sinh viên chính quy tại trường (khoảng gần 10.000 tiết) Bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy các lớp đại học tại chức và các lớp liên thông tại trường và các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình,  Thái Nguyên, ….

Đối tượng sinh viên không đồng đều nên các giảng viên của Bộ môn luôn tìm các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng để giúp sinh viên đạt được kết quả cao nhất. Trong quá trình giảng dạy các học phần tiếng Anh chuyên ngành, các giảng viên luôn cố gắng tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên ngành có liên quan đến bài giảng, luôn cập nhật thông tin qua các nguồn sách báo, tài liệu tham khảo, các phương tiện truyền thông, …. Qua bài giảng của mình, giảng viên giúp sinh viên làm quen với việc kết hợp chuyên môn của mình với tiếng Anh để bổ trợ kiến thức cho nhau.

Hằng năm Bộ môn tổ chức dự giờ tất cả các giảng viên có nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giảng viên của Bộ môn được đánh giá là giảng viên giỏi.

Gần đây với xu thế hội nhập và phát triển, được sự nhất trí ủng hộ của Nhà trường, Bộ môn Ngoại ngữ đã tiên phong trong việc bước đầu áp dụng đào tạo theo tín chỉ đối với môn Tiếng Anh. Bộ môn đã phối hợp các các bộ phận hữu quan trong trường tổ chức thi phân loại đầu vào môn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và dựa vào kết quả phân loại này để xếp lớp và áp dụng chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn ngoại ngữ. Bộ môn đã hoàn thành Đề cương chi tiết cho tất cả các học phần tiếng Anh.

Song song với công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiêm túc và có chất lượng. Các đề tài tập trung vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Để đánh giá khách quan công tác giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần; thường xuyên bổ sung đề thi mới; thực hiện phương án sử dụng nhiều đề thi để tránh các hiện tượng tiêu cực trong khi thi. Đặc biệt là Bộ môn đã thực hiện được bộ đề thi trắc nghiệm cho chương trình tiếng Anh cơ bản.

Cùng với việc nghiên cứu, Bộ môn còn tham gia các hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia tập huấn tại Trung tâm đào tạo của Sigapore, Smartcom

 

6. Thành tích -  khen thưởng:

 

Tin liên quan
Top