Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KỸ NĂNG VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-CĐ về việc thực hiện tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), ngày 19/9/2019, Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Công đoàn tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, đoàn viên và người lao động kỹ năng viết và đăng bài báo tạp chí trong nước và quốc tế. Tham gia buổi tập huấn là đoàn viên Công đoàn các bộ phận trong Nhà trường. Diễn giả: PGS,TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh tại buổi tập huấn tại buổi tập huấn

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top