Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM”, “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2019

 

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến Đường lối, Chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam để bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia về kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin và vận động cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên cùng hành động để giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và trong quá trình lao động, ngày 28 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức học tập Chuyên đề “Tuần lễ biển và hải đảo Việt nam”, “Tháng hành động về môi trường” năm 2019

Báo cáo viên: Đồng chí Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng báo cáo viên Ban tuyên giáo trung ương. Dự Hội nghị có Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn cùng các cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn Trường.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Dưới đây là một số hình ảnh

 

PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà trường phát biểu


Đồng chí Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng báo cáo viên Ban tuyên giáo trung ương báo cáo Hội nghị


Quang cảnh Hội nghị


Quang cảnh Hội nghị

Tin liên quan
Top