Tin Hoạt động

KHAI GIẢNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- SINH VIÊN

   Thực hiện công văn số 2929 ngày 10/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019-2020 và Kế hoạch số 38 ngày 12/8/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHCĐ về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, ngày 19/08/2019, trường Đại học Công Đoàn đã tổ chức khai giảng “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” cho sinh viên khóa học 2019-2023.

   Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn và hơn 2000 tân sinh viên trường Đại học Công đoàn.

   Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên bắt đầu từ ngày 19/08/2019 và kết thúc vào ngày 07/9/2019. Đây là việc làm thường niên của nhà trường nhằm giúp tân sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục.

   Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giúp tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật.  Từ đó các tân sinh viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

TS. Nguyễn Đức Tĩnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Quang cảnh hội trường

 

ThS. Nguyễn Ngọc Lan - Phòng Công tác sinh viên

Tin liên quan
Top