Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

 

THÔNG BÁO

 

NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

 

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công đoàn thông báo:

 

Thời gian nhập học: từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2019

Các thủ tục cần chuẩn bị:

      -  Bản chính + 02 bản photo Giấy báo nhập học

     -  Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp; học bạ; giấy khai sinh (Nhà trường thu lại bản sao sau khi đã kiểm tra, đối chiếu bản chính)

      - 02 bản Lý lịch sinh viên có dán ảnh (theo mẫu của Nhà trường - Xem ở đây) + 02 ảnh 4x6cm

      - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

      - Phiếu báo thay đổi nơi thường trú, bản khai nhân khẩu do công an nơi ở cấp.

     - Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng, Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự đối với nam giới (Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt) và các quyền lợi khác (nếu có) về trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

     - Các khoản tiền phải đóng: 5.500.000 đồng (cụ thể trên giấy báo nhập học)

* Lưu ý:     

- Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nếu không nhận được giấy báo nhập học hoặc chưa chuẩn bị kịp các giấy tờ, thí sinh vẫn phải đến nhập học đúng ngày quy định. Hạn cuối để hoàn chỉnh giấy tờ là 30/8/2019.

- THỜI GIAN HỌC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 19/8/2019.

* Mọi thông tin xin liên hệ: 0243.8574419; 0243.8573204; 0243.8512713.

(Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

                                                                                                            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top